Kontakt


MULIGHETENE ER DER


Trenger du foredragsholder?
Erfaren sosionom med variert erfaring fra sosialetaten, psykiatri og rusomsorg tar på seg foredrag på dag og kveldstid. Foredragene passer for lag, foreninger, senior/eldresenter og kommunehelsetjenesten.
Referanser kan oppgis.


Tema jeg tilbyr:

• Velferdsordninger i Norge
Hvilke velferdsordninger finnes? Hva har jeg krav på? (tema som blir belyst: sosialhjelp, trygdeytelser, bostøtte og tilleggspensjoner)


• Velferdsordninger for eldre i Norge
Hvilke ordninger finnes for eldre, hvordan fremme sine rettigheter. Viktig informasjon til en stor gruppe i Norge som har mange behov.


• Hvilke rettigheter har jeg når jeg blir syk?
Få kunnskap om hva du har krav på under sykehusopphold. Lov om pasientrettigheter


• Psykisk helse/Psykisk helse i eldre år
Informasjon om psykiske lidelser, informasjon om sykdomsforløp, forebygging og behandling.


Hvis det er ønskelig med annet innhold i foredrag, ta kontakt så finner vi ut av det!

Jeg tilbyr også sosialrådgivning / sosionomtjenester etter avtale.sosionom