HjemHvis dette er av interesse t
a kontakt på email: dakjets@online.no

15 års erfaring fra sosialetat, rusomsorg, psykiatri og eldre.

Rimelige satser – be om tilbud.

Sosionom 1
Dag Kjetil Strandbo,
D.K.S VELFERDSORDNINGER
ORG NR. 9936626899

Besøksadresse: Gråterudveien 1, 3036 Drammen


Sosinom Dag Kjetil Strandbo